Gedicht: Zeg me, wat betekent 'voelen' voor jou

Zeg me, wat betekent  ‘voelen’ voor jou?

Voelen is als de stroming van eb en vloed,
zo is het er…, en zo is het weg!
Voelen is als de vier seizoenen,
het gaat van vrieskou naar zomerhitte en al wat er tussenin zit.

Voelen is als een donderslag bij heldere hemel,
door één zin, geluid, geur of aanraking slaat het in.
Voelen is als het hebben van nieuwe schoenen,
het begint met heftige pijn van het wennen, daarna loop je ermee weg.

Voelen is als het kijken naar een film,
soms kan je het aan en soms wil je het niet zien.
Voelen is als het betreden van een nieuwe weg,
eens moet de eerste keer zijn!

Voelen is het gewaarworden van het kloppen van je hart,
vaak zo niet aanwezig maar plotseling alles overheersend.
Voelen is het vlindertje in je buik,
die van zich laat ‘horen’ bij een herkenning van een gebeurtenis.

Voelen betekent voor mij opnieuw leren ‘lopen’,
oude mechanisme achterwege laten en iets nieuws voor in de plaats.
Voelen is ervaren dat ik leven mag, met vreugde en verdriet,
Voelen is je verbonden weten met jezelf en de ander.

Met deze gedachten in mijn hoofd mag ik verder gaan,
met mijn zoektocht naar een ander bestaan.
Steeds meer ontdekken van mijn gevoelens welke verborgen liggen
zodat ik meer en meer ‘ik’ mag zijn!

Martine Wiltenburg

Mon, 27 February